Sillamäe Muusikakool on ainus kool Sillamäe linnas, mis võimaldab omandada muusikalist algharidust. Õppetöö peamised eesmärgid on tagada õpilastele sobivad arengutingimused huvihariduse omandamisel, luua eeldused nende edasiõppimiseks vabariigi muusikakeskkoolides ja teistes õppeasutustes, valmistada õpilasi ette võimalikuks professionaalseks karjääriks.

 

Sillamäe Muusikakool alustas oma tegevust 1952. aastal. Alguaastatel toimus õppetöö praeguses Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei ruumides. Klaveri ja akordioni erialale võeti vastu 25 õpilast, õpetajaid oli viis. 1958. aastal sai valmis juurdeehitus muusikakooli jaoks, selles hoones asutakse ka praegu.

 

2015/2016 õppeaastal õpib koolis klaveri, akordioni, viiuli, kitarri, puhkpilli ja pop-jazzmuusika erialadel 190 õpilast, õpetajaid on 30. Muusikakooli lõpetanuid on kokku 1477 inimest. Paljud neist tegutsevad muusika interpreetidena ja pedagoogidena.